Thông báo tuyển sinh năm học 2013-2014


THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2013 của
Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng


I. Ngành đào tạo
Tên trường Tên ngành Mã trường Mã ngành Số lượng
Khoa Y Dược Điều dưỡng DDY 42720501 150
Dược sĩ trung cấp 42720401 100

II. Vùng tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
II. Đối tượng
- Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
III. Hình thức xét tuyển
1. Xét tuyển điểm thi tuyển sinh đại học năm 2013
- Đối với ngành Điều dưỡng: Điểm thi tuyển sinh đại học khối B.
- Đối với ngành Dược sĩ trung cấp: Điểm thi tuyển sinh đại học khối A.
2. Xét tuyển điểm tổng kết các môn học cuối cấp Trung học phổ thông
- Đối với các ngành Điều dưỡng : xét điểm trung bình môn Toán và Sinh của lớp 12.
- Đối với ngành Dược sĩ trung cấp: xét điểm trung bình môn Toán và Hóa của lớp 12.
V. Chính sách ưu tiên
- Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
VI. Thời gian đào tạo
- 2 năm tập trung tại Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng.
VII. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
- Thời gian: Từ ngày 22/07/2013 đến hết ngày 30/09/2013
- Địa điểm: Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng, Số: 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng (yêu cầu người dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp, không nhận hồ sơ qua bưu điện ).

ĐT: 05113.840775 -05113.532060